MENU

Pro zdraví vašich dětí

Každým rokem v naší mateřské škole se zapojujeme do různých projektů, které dětem poskytují bezplatnou lékařskou péči s různým zaměřením, a to s preventivními programy.

V minulém roce se naše mateřská škola zapojila do preventivního programu Zaměstnanecké pojišťovny Škoda – ZPŠ projekt vyšetření zraku „Vidí Vaše dítě správně?“ Do tohoto projektu se naše školka zapojuje pravidelně, neboť tento projekt jako jediný díky pojišťovně ZPŠ nabízí odbornou lékařskou péči v případě pozitivního nálezu u dítěte.

Další projekt, který v minulém školním roce proběhl u nás ve školce je preventivně edukativní program s názvem „Nechci kazy Školka“. Projekt vznikl jako reakce na špatný stav dětské zubní hygieny a klade si za cíl zlepšit úroveň péče o zuby u dětí v mateřských školách. V tomto projektu odborní lektoři vysvětlují interaktivní metodou, formou pohádky, vznik zubního kazu a motivují děti k čištění zoubků. Klíčovou pasáží celé výuky je individuální mechanický nácvik správného čištění zoubků. Program trvá v každé třídě přibližně 45 minut. Děti navíc obdrží zdarma kvalitní zubní kartáček a podstoupí screeningové vyšetření stavu chrupu.

V minulém roce se děti naší školky, také zapojily do akce screeningu nohou a rukou, pod záštitou společnosti REHASPRING centrum s. r. o.  –  pro zjištění správného držení těla a dále dle záznamů pomocí zařízení PodoCam (speciální zařízení využívané k diagnostice patologie nohou a rukou.)
Tato akce byla rodičům a jejich dětem nabídnuta, jak preventivně zabránit, aby nedocházelo u dětí ke špatnému držení těla a také, aby neměly ploché nohy. V tomto školním roce naše školka, by se opět ráda účastnila těchto preventivních programů.

S předškolními dětmi po celý školní rok jezdíme na plavání do Jičína, a to formou výletů jednou měsíčně, aby se děti seznamovaly s vodou, a zároveň, aby se nenásilnou formou otužovaly. V zimním období až do jara chodíme s dětmi do solné jeskyně, která by měla napomoci, k tomu, aby děti v tomto období nebyly, tak často náchylné k onemocnění. (prevence k posílení imunitního systému u dětí)

Ve školce také formou kroužku seznamujeme děti s jednoduchým hudebním nástrojem, a to zobcovou flétnou, která napomáhá dětem ke správnému dýchání.

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.