MENU

Výběrová řízení

  • Dodávka dataprojektorů a tabulí Triptych

    • Dodávka dataprojektorů a tabulí Triptych - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU - Dodávka interaktivního a neinteraktivního dataprojektoru a ozvučení + plátna, spojené s dodávkou dvou tabulí Triptych dle specifikace. Datum vyhlášení: 28.6.2021 Datum ukončení: 7.7.2021 do 13 hodin se prodlužuje na termín 13.7.2021 do 12 hodin.
    • Dodávka dataprojektorů a tabulí Triptych - Dodávka interaktivního a neinteraktivního dataprojektoru a ozvučení + plátna, spojené s dodávkou dvou tabulí Triptych dle specifikace. Datum vyhlášení: 28.6.2021 Datum ukončení: 7.7.2021

Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.