MENU

Školní wifi

Škola je postupně pokrývána Wifi signálem pro práci pedagogů a žáků.

První část školy, jež je pokryta bezdrátovou sítí, je okolí ředitelny, okolí kabinetu VV a vestibul.

Free Wifi  síť je určena především pro TABLETY a pro vyhledávání informací souvisejících s výukou. Síť není koncipována pro použití mobilních telefonů. 

 Upozorňujeme na zákaz používání mobilů ve škole. 

Vzhledem k zabezpečení a filtraci obsahu webu pro studenty je nutné počítat s nutností akceptace certifikátů bezpečnosti, které se objeví při připojení pomocí protokolu https .

 

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.